• Gender studies: women
   July 2014

   Y Llawes Goch a’r Faneg Wen

   Y Corff Benywaidd a’i Symbolaeth mewn Ffuglen Gymraeg gan Fenywod

   by Mair Rees (Author)

   Mae’r gyfrol hon yn gofyn ‘sut mae awduron benywaidd wedi ymdrin â’u profiadau corfforol mwyaf dwys a phersonol yn ei ffuglen Cymraeg ?’ Defnyddia bersbectif ffeministaidd i ystyried potensial y corff benywaidd fel cyfrwng

  Subscribe to our newsletter