• Moral & social purpose of education
   July 2010

   Brwydr i Baradwys?

   Y Dylanwadau ar Dwf Ysgolion Cymraeg De-Ddwyrain Cymru

   by Huw Thomas (Author)

   Dadansodda’r gyfrol arloesol hon, am y tro cyntaf erioed, ddylanwadau niferus ar dwf yr Ysgolion Cymraeg, gan godi cwestiynau i finiogi meddwl wrth i Gymru wynebu tonnau newydd o sialensau, ac ysbrydoli eraill i ymaflyd yn yr ymgyrchu dros Ysgolion Cymrae

  • Literary studies: poetry & poets
   December 2011

   John Morris-Jones

   by Allan James (Author)

   Arferai John Morris-Jones, yn ôl Gwenogvryn Evans un o’i gyfoeswyr, gyfeirio at y Deyrnas Unedig ac Iwerddon fel ‘Anglesey and the adjacent islands’ fel na raid amau cryfder ei ymlyniad wrth ei filltir sgwâr. Yn Nhrefor, Llandrygarn, yn sir F&#2

  Subscribe to our newsletter