Ysgrifau ar Theatr a Pherfformio

Description
Dyma gasgliad arloesol o ysgrifau ym maes Astudiaethau Theatr ac Astudiaethau Perfformio yn y Gymraeg, sy’n cynrychioli rhai o brif drafodaethau’r ddisgyblaeth dros y blynyddoedd diwethaf. Ceir cyfraniadau allweddol gan arbenigwyr yn eu maes, gan gynnwys trafodaeth ar y gofod theatraidd; ar gyfarwyddo ac ar ddamcaniaethau actio; dadansoddiad o ddatblygiad y theatr fodern yn Ewrop mewn perthynas â theori drama; ymdriniaeth ar y theatr ôl-ddramataidd; disgwrs ar genedligrwydd a’r theatr genedlaethol; cyfraniad unigryw ar berfformio safle-benodol; archwiliad i berthynas yr archif â hunaniaeth; trafodaeth ar y berthynas rhwng corff a chymuned; a deialog rhwng dwy ddramodwraig. Mae’r gyfrol yn ganllaw i genhedlaeth o fyfyrwyr sy’n barod i ymgymryd â’r her o ddatblygu a chyfoethogi’r drafodaeth ysgolheigaidd ar ddrama, theatr a pherfformio yng Nghymru.
Rights Information

World; L ex wel

Bibliographic Information
  • Pub date: July 2013
  • Welsh
  • 9780708326510
  • United Kingdom
  • Paperback
  • Primary Price: 19.98 GBP
  • Pages: 240
  • University of Wales Press
  • Publish State: Published