Y Llawes Goch a’r Faneg Wen

Y Corff Benywaidd a’i Symbolaeth mewn Ffuglen Gymraeg gan Fenywod

by Mair Rees (Author)

Description
Mae’r gyfrol hon yn gofyn ‘sut mae awduron benywaidd wedi ymdrin â’u profiadau corfforol mwyaf dwys a phersonol yn ei ffuglen Cymraeg ?’ Defnyddia bersbectif ffeministaidd i ystyried potensial y corff benywaidd fel cyfrwng symbolaidd i fynegi syniadau ehangach am ein diwylliant. Ceir trafodaeth eang a deallus sydd yn rhychwantu sawl cenhedlaeth o awduron, o Dyddgu Owen a Kate Bosse-Griffiths yn y pumdegau hyd at awduron cyfoes megis Bethan Gwanas a Caryl Lewis.
Rights Information

World; L ex wel

Bibliographic Information
  • Pub date: July 2014
  • Welsh
  • 9781783161249
  • United Kingdom
  • Paperback
  • Primary Price: 24.99 GBP
  • Pages: 293
  • University of Wales Press
  • Publish State: Published
  • Series: Astudiaethau Rhywedd Cymru