Y Chwyldro Ffrengig a’r Anterliwt

Hanes Bywyd a Marwolaeth Brenin a Brenhines Ffrainc gan Huw Jones, Glanconwy

by Ffion Mair Jones (Editor)

Description
Dyma olygiad o anterliwt gan Huw Jones, Glanconwy, o gyfnod cythryblus y Chwyldro Ffrengig. Cyhoeddwyd y testun ym 1798, ond ni chafodd unrhyw sylw gan ysgolheigion yr anterliwt yn ystod yr ugeinfed ganrif, ac mae’r golygiad hwn yn dwyn drama newydd sbon i’r amlwg mewn anterliwt sy’n adrodd hanes cwymp brenin a brenhines Pabyddol ac unbeniaethol Ffrainc. Ynghyd â’r golygiad o’r anterliwt, cyflwynir yn y gyfrol destun rhai o faledi a cherddi Huw Jones, i ddwyn bardd na chafodd fawr sylw hyd yma i olwg y cyhoedd unwaith eto.
Rights Information

World; L ex wel

Bibliographic Information
  • Pub date: January 2014
  • Welsh
  • 9781783160792
  • United Kingdom
  • Ebook
  • Primary Price: 24.99 GBP
  • Pages: 272
  • University of Wales Press
  • Publish State: Published
  • Series: Cymru a’r Chwyldro Ffrengig