‘Y Blaid Ffasgaidd yng Nghymru’

Plaid Cymru a’r Cyhuddiad o Ffasgaeth

by Richard Wyn Jones (Author)

Description
Ers degawdau clywyd cyhuddiadau cyson o du Cymry uchel eu parch fod cenedlaetholwyr Cymreig wedi cydymdeimlo â Ffasgaeth yn ystod dyddiau duon y 1930au a’r Ail Ryfel Byd – cyhuddiad a fyddai’n pardduo enw unrhyw elyn gwleidyddol. Yn y gyfrol arloesol hon, mae sylwebydd gwleidyddol amlycaf Cymru yn pwyso a mesur gwirionedd y cyhuddiadau. Yn ogystal â bwrw goleuni newydd ar agweddau Plaid Cymru a’i harweinwyr yn ystod y cyfnod hanesyddol dan sylw, mae’r llyfr yn cyflwyno trafodaeth heriol ar natur diwylliant gwleidyddol y Gymru gyfoes.
Rights Information

World; L ex wel

Bibliographic Information
  • Pub date: July 2013
  • Welsh
  • 9780708326565
  • United Kingdom
  • Ebook
  • Primary Price: 9.99 GBP
  • Pages: 126
  • University of Wales Press
  • Publish State: Published
  • Series: Safbwyntiau: Gwleidyddiaeth · Diwylliant · Cymdeithas