‘Pe gallwn, mi luniwn lythyr’

Golwg ar waith Menna Elfyn

by Rhiannon Marks (Author)

Description
Cyfrol o feirniadaeth lenyddol arbrofol yw hon sy’n cynnig deongliadau amrywiol o waith y bard Menna Elfyn, ac yn rhoi cip inni ar ein hymwneud â llenyddiaeth a’n harferion darllen. Eir ati i gynnig dehongliad ffres o’r gwaith gan arbrofi am y tro cyntaf yn y Gymraeg â dull beirniadaeth epistolaidd, sef cyfres o lythyrau ffuglennol. Dyma hefyd yr astudiaeth estynedig gyntaf o farddoniaeth Menna Elfyn: rhoddir sylw i waith y bardd yn benodol, ond edrychir hefyd ar faterion cyfoes fel cyfieithu, perfformio a marchnata llenyddiaeth yn y Gymru sydd ohoni. Eir ati i herio arferion academaidd trwy droedio’r ffin rhwng ‘ffaith’ a ‘ffuglen’ er mwyn creu beirniadaeth aml-leisiol a darllenadwy sy’n adlewyrchu natur gymhleth ac amlweddog y broses ddarllen.
Rights Information

All ex GB, US, CA

Series Part
Bibliographic Information
 • Pub date: October 2013
 • English
 • 9780708326749
 • United Kingdom
 • Paperback
 • Primary Price: 19.98 GBP
 • Pages: 288
 • University of Wales Press
 • Publish State: Published
 • Dimensions: 216 x 138 mm
 • Series: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig