Llên yr Uchelwyr

Hanes Beirniadol Llenyddiaeth Gymraeg 1300-1525

by Dafydd Johnston (Author)

Description
Gwaith Beirdd yr Uchelwyr yn y bedwaredd ganrif ar ddeg a’r bymthegfed oedd uchafbwynt traddodiad barddol Cymraeg yr Oesoedd Canol. Dyma ailargraffiad y gyfrol gyntaf i gynnig darlun cynhwysfawr ac awdurdodol o lenyddiaeth y cyfnod hwnnw yn ei holl agweddau. Rhoddir ystyriaeth fanwl i rai o gewri’r cywydd megis Dafydd ap Gwilym, Iolo Goch, Guto’r Glyn, Dafydd Nanmor, Lewys Glyn Cothi a Thudur Aled, a sonnir yn ogystal am lu o feirdd mawr a mân a’r tai lle caent groeso ar eu teithiau clera ar hyd a lled y wlad. Dyfynnir llawer o gerddi difyr, rhai ohonynt yn haeddiannol enwog ac eraill sy’n derbyn sylw yma am y tro cyntaf. Trafodir rhychwant eang o farddoniaeth, yn fawl a marwnad urddasol, yn ganu gofyn ffraeth, yn ganu crefyddol dwys, yn broffwydoliaethau gwleidyddol, yn ganu serch ac yn ganu dychan deifiol. Rhoddir cyfrif hefyd am y rhyddiaith amrywiol sy’n ddrych i ddiwylliant cyfoethog y cyfnod.
Rights Information

World; L ex wel

Bibliographic Information
  • Pub date: April 2014
  • Welsh
  • 9781783160532
  • United Kingdom
  • Ebook
  • Primary Price: 29.99 GBP
  • Pages: 512
  • University of Wales Press
  • Publish State: Published