Cymru'r Gyfraith

Sylwadau ar Hunaniaeth Gyfreithiol

by R. Gwynedd Parry (Author)

Description
Mae’r gyfrol hon yn gwyntyllu’r cysyniad o hunaniaeth gyfreithiol Gymreig. Bu esblygiad y cysyniad a’i weithredu’n ymarferol yn destun trafod o fewn y gymuned gyfreithiol ers sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999. Bathwyd ymadrodd i grisialu’r broses, sef ‘Cymru’r Gyfraith’. Bu Parry yn ystyried ac yn dadansoddi rhai o’r prif bynciau sydd wedi meithrin y syniad o hunaniaeth gyfreithiol Gymreig, a’r ffactorau sydd yn ysgogi ei ddatblygiad.
Rights Information

World; L ex wel

Bibliographic Information
 • Pub date: July 2012
 • Welsh
 • 9780708325148 / 0708325149
 • United Kingdom
 • Paperback
 • Primary Price: 19.98 GBP
 • Pages: 240
 • University of Wales Press
 • Readership: Professional and scholarly
 • Publish State: Published
 • Responsibility: by R. Gwynedd Parry.
 • Page size: 23
 • Series: None
 • Reference Code: BDZ0017282789