Cymru'r Gyfraith

Sylwadau ar Hunaniaeth Gyfreithiol

by R. Gwynedd Parry (Author)

Description
Mae’r gyfrol hon yn gwyntyllu’r cysyniad o hunaniaeth gyfreithiol Gymreig. Bu esblygiad y cysyniad a’i weithredu’n ymarferol yn destun trafod o fewn y gymuned gyfreithiol ers sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999. Bathwyd ymadrodd i grisialu’r broses, sef ‘Cymru’r Gyfraith’. Bu Parry yn ystyried ac yn dadansoddi rhai o’r prif bynciau sydd wedi meithrin y syniad o hunaniaeth gyfreithiol Gymreig, a’r ffactorau sydd yn ysgogi ei ddatblygiad.
Rights Information

World; L ex wel

Bibliographic Information
  • Pub date: July 2012
  • Welsh
  • 9780708325193
  • United Kingdom
  • Ebook
  • Primary Price: 19.98 GBP
  • Pages: 240
  • University of Wales Press
  • Publish State: Published