Crefydd, Cenedlgarwch a’r Wladwriaeth

John Penry (1563–1593) a Phiwritaniaeth Gynnar

by John Gwynfor Jones (Author)

Description
Ganwyd John Penry yn sir Frycheiniog ac fe’i addysgwyd yng Nghaergrawnt. Ar y pryd roedd Elisabeth I ar orsedd Lloegr ac aeth Penri ati i feirniadu ‘r Eglwys Brotestannaidd a sefydlwyd ganddi hi a’i Senedd yn 1559. Daeth yn Biwritan ac ymuno â charfan y Presbyteriaid a dechrau ysgrifennu a chyhoeddi traethodau beirniadol ar gyflwr yr Eglwys. Aeth i’r Alban am gyfnod byr wedi iddo ymwneud â gwasg ddirgel yn Lloegr, ac yn 1593 fe’i cyhuddwyd o deyrnfradwriaeth yn y llys brenhinol yn Llundain ac fe’i crogwyd ym mis Mai y flwyddyn honno. Fe’i cydnabyddir yn ferthyr dros grefydd Biwritanaidd yn Lloegr a Chymru
Rights Information

World; L ex wel

Bibliographic Information
  • Pub date: July 2014
  • Welsh
  • 9781783161317
  • United Kingdom
  • Paperback
  • Primary Price: 24.99 GBP
  • Pages: 353
  • University of Wales Press
  • Publish State: Published