Cleddyf ym Mrwydr yr Iaith?

Y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg

by Kate Woodward (Author)

Description
Dyma’r astudiaeth gyntaf o hanes lliwgar a ffilmiau dadleuol y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg (1971–86), a sefydlwyd yn unswydd er mwyn cynhyrchu ffilmiau Cymraeg eu hiaith megis Teisennau Mair, O’r Ddaear Hen a Madam Wen. Wrth olhrain hanes y sefydliad, dadleuir fod sefydlu’r Bwrdd yn rhan o’r frwydr dros ddiogelu a gwarchod y Gymraeg a yrrwyd gan ysfa caredigion yr iaith i sicrhau parhad iddi. Gyda ffigyrau cyfrifiadau 1961 a 1971 yn tystio i ddihoeni graddol niferoedd y siaradwyr Cymraeg, a chyda’r broses ddemocrataidd yn profi’n bur aneffeithlon, roedd sefydlu’r Bwrdd yn un ymgais arloesol ymhlith nifer i geisio diogelu ac ymrymuso’r iaith trwy ddulliau diwylliannol.
Rights Information

World rights available, excluding Welsh language.

Series Part
Bibliographic Information
  • Pub date: May 2013
  • Welsh
  • 9780708325934
  • United Kingdom
  • Ebook
  • Primary Price: 19.98 GBP
  • Pages: 248
  • University of Wales Press
  • Publish State: Published
  • Series: Y Meddwl a’r Dychymyg Cymreig