John Morris-Jones
Follow
Request Content Preview
Message Rights Holder
Rights Information
World; L ex wel

John Morris-Jones

Allan James (Author)

Description
Arferai John Morris-Jones, yn ôl Gwenogvryn Evans un o’i gyfoeswyr, gyfeirio at y Deyrnas Unedig ac Iwerddon fel ‘Anglesey and the adjacent islands’ fel na raid amau cryfder ei ymlyniad wrth ei filltir sgwâr. Yn Nhrefor, Llandrygarn, yn sir Fôn y’i ganed er i’r teulu symud oddi yno i Lanfair Pwllgwyngyll o fewn rhyw dair blynedd ac yno y bu am weddill ei oes. Aeth yn y man i Ysgol Friars ym Mangor ac wedi hynny i Goleg Aberhonddu yng nghwmni nifer o’i gyd-ddisgyblion a’r prifathro, y Parchg. D. Lewis Lloyd. Profodd ei hun yn ddisgybl disglair mewn Mathemateg gan ennill ysgoloriaeth i Rydychen yn 1883 lle bu’n astudio am radd yn ei ddewis bwnc. Ond wedi graddio ei ddymuniad oedd ffarwelio â Mathemateg am iddo ers tro ymddiddori mewn astudiaethau ieithyddol dan ddylanwad Athro Celteg Prifysgol Rhydychen, Syr John Rhŷs. Ar ôl cyfnod o waith ymchwil yn y Gymraeg dan gyfarwyddyd Rhŷs, penodwyd John Morris-Jones yn ddarlithydd ac, ymhen amser, yn Athro yn y Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Bangor. Cydnabyddir fod iddo ran allweddol yn y dadeni llenyddol a welwyd yng Nghymru ym mlynyddoed cynnar yr ugeinfed ganrif. Cyplysir ei enw ag un O.M. Edwards, y ddau’n ffigurau amlwg yn hanes y dadeni hwnnw ar ôl bod yn gyd-fyfyrwyr yn Rhydychen a chael eu hysbrydoli drwy gyfrwng cyfeillach ffrwythlon â chyfoedion yno dan arweiniad Syr John Rhŷs. Fel ymgyrchwr gallai ymddangos yn bur ymosodol ei agwedd. Ac eto, ceisir dangos fod cryn wahaniaeth rhwng ei ddelwedd gyhoeddus a’r hyn a wyddom am John Morris-Jones y gŵr a’r tad, yr ymgomiwr diddan a’r gwestai croesawgar ar ei aelwyd ei hun. Wrth ymdrin â’r wedd bersonol ar ei bersonoliaeth, manteisiwyd ar y dystioaeth a welir mewn gwahanol gyfresi o lythyrau a ddaeth i’r amlwg yn weddol ddiweddar, llythyrau na dderbyniodd hyd yma ryw lawer o sylw. Y gobaith yw y bydd y fath gyfuniad o dystiolaeth yn creu darlun mwy cyflawn o un o ffigurau amlwg ei gyfnod yng Nghymru.
Category


Rights Contact
Thank you for proceeding with this offer.

University Of Wales Press has chosen to review this offer before it proceeds.

You will receive an email update that will bring you back to complete the process.

You can also check the status in the My Offers area
Bibliographic Information
Publish State
Published
Language
Welsh
Responsibility
gan Allan James.
Publisher / Imprint
University of Wales Press / Gwasg Prifysgol Cymru
Publication Country / Place
United Kingdom / Caerdydd
Title Identifier (ISBN/ISSN)
9780708324677 / 0708324673
Format
Paperback
Published Date
December 2011
Primary Price
19.99 GBP
Pages
384
Page size
22
Illustration
ill., facsims., ports.
Series
Dawn Dweud
Reference Code
BDZ0016292701